Disclaimer

Accresco Vastgoed spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Accresco Vastgoed behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Accresco Vastgoed geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Accresco Vastgoed geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.